Skattefradrag på forbrukslån

Når man skal benytte seg av et billig forbrukslån, så er det en fordel å finne en pris som gjør at man ikke betaler mer enn man behøver. Det finnes flere måter å sammenlikne priser på forbrukslån, men i noen tilfeller vil du ikke se hele bildet i forhold til om du velger den beste prisen og får de beste betingelsene.

Det finnes to forskjellige rentenivåer som vil gi to måter å sammenlikne lånebetingelser, men selv om du sammenlikner betingelser på denne måten, så vil også flere faktorer bestemme om du faktisk får gode betingelser eller ikke. Det er ikke bare renten som bestemmer hvilke betingelser som er best. Man kan også få fordeler for eksempel av hvordan lånet utbetales.

Hvis man skal pusse opp, så kan man for eksempel benytte seg av et forbrukslån i form av et rammelån. Det betyr at man kan ta ut pengene når man ønsker det. Et oppussingsprosjekt krever ofte ikke at man betaler alle pengene med en gang. I stedet kan man betale første del med en gang, og så ha resten tilgjengelig for senere bruk. Da vil man kun benytte deler av beløpet, og også kun betale renter for den delen man bruker. I så fall vil man betale mindre for dette lånet enn et billigere lån hvor du får alt betalt ut med en gang i den første perioden.

I tillegg er det mange som ikke er klar over at man faktisk kan få skattefradrag for renter på forbrukslån. Det betyr at et forbrukslån vil koste mindre enn renten som er oppgitt da man får deler av renten igjen i form av redusert skatt. Når man sammenlikner lån benytter man ofte en effektiv rente da denne gir et bedre sammenlikningsgrunnlag. Men dette er ikke den samme renten som vil gi skattefradrag. Den nominelle renten vil bestemme hva man får skattefradrag for.

Tips før du tar opp et forbrukslån

Nominell rente

Banker benytter nominell rente for å bestemme hvor mye de ønsker å tjene per krone i forhold til markedet. Dette gir en enkel måte å beregne inntekten for banken, men den gir ikke den aller beste muligheten for kundene til å bestemme hvor mye de skal betale. Prisen på et lån bestemmes ikke kun av renten.

Man vil ofte få etableringsgebyr og månedlige gebyrer i tillegg. Noen tilbydere av forbrukslån benytter dette for å få et konkurransefortrinn. Ved å redusere den nominelle renten så mye som mulig og øke gebyrene, så kan de virke som et bedre tilbud enn andre tilbydere. Det man da må være oppmerksom på, er at man ikke vil kunne kreve skattefradrag for disse gebyrene, og totalt sett vil disse lånene derfor være dyrere enn de ser ut til.

Effektiv rente

Effektiv rente er beregnet ut fra nominell rente og gebyrer slik at det skal være lettere for kunder å sammenlikne forbrukslån. Ved å se på den effektive renten får man et tall på den faktiske prisen man betaler for lånet. Det er viktig å vurdere denne renten for den faktiske summen du planlegger å låne, da den effektive renten vil variere i forhold til beløp.

Skattefradrag

Når man benytter seg av et forbrukslån, så vil man kunne trekke fra deler av den nominelle renten på skatten. Dette gjelder som nevnt ikke for gebyrer, men kun for nominelle renter. På grunn av dette vil et lån bli rimeligere enn den nominelle renten som oppgis. Derfor kan det være lurt å beregne omtrent hvor mye skattefradraget vil utgjøre for det lånet du ønsker. På den måten kan du finne de beste betingelsene for ditt lån og benytte deg av det tilbudet som gir best pris.

Låne 250000

Du bør sjekke hvilke betingelser du får fra forskjellige tilbydere når du ønsker å låne 250000 kr da det kan være ganske variabelt hvilken pris du vil få. Det er flere grunner til at prisene varierer. I de fleste tilfeller er det en grunn til at tilbydere gir forskjellige priser når du ønsker å låne 250000 kr. De har som oftest et mål med virksomheten sin i forhold til hvilke betingelser de tilbyr. Det er stor konkurranse mellom tilbydere av lån og forbrukslån, og derfor har flere tilbydere kommet inn på markedet ved å sikte på en nisje i markedet. Det kan for eksempel være for å tilby lån til de som har eller har hatt betalingsanmerkninger, i tillegg til at noen tilbydere satser på de personene som ikke kan vise til en fast inntekt og som derfor ikke får lån andre steder. Det er også andre grunner. Noen ønsker heller å tilby deg rammelån, mens noen har en lav aldersgrense for å tilby lån til yngre, og kan derfor ha en høyere risiko.

I tillegg til at forskjellige tilbydere har forskjellige priser avhengig av hvilket markedssegment de sikter på, så kan også låntakere oppleve kostnadene forskjellig avhengig av deres situasjon og hva de skal bruke pengene til. Når man skal låne 250000 kr, så er det vanlig at de fleste tilbydere ønsker å foreta en individuell vurdering av låntaker. Grunnen til dette er at de ønsker å bestemme risikoen i forhold til sine krav. Du kan derfor få forskjellige betingelser hos to tilbydere som egentlig annonserer nøyaktig like betingelser.

Hvordan behov kan variere fra person til person

Hvordan du skal bruke pengene og din situasjon vil bestemme hvordan du opplever kostnaden i forhold til et lån. Man kan for eksempel spare mye ved å benytte et rammelån om man ikke trenger alle pengene med en gang. Det kan være et faktum selv om du har fått tilbud om høyere rente på rammelånet enn du får fra en annen tilbyder på et vanlig lån. Hvis man så skal ha lånet over lang tid, så kan forskjellen mellom rammelån og vanlig lån gradvis viskes bort. En annen faktor som ikke mange tenker på, er i forhold til at man får trukket renter fra på skatten. Når man trekker renter fra på skatten, så gjelder dette kun faktiske renter. Man kan ikke trekke fra effektiv rente. Det vil si at gebyrer blir ikke trukket fra på skatten. Hvis du da kan velge mellom et lån som har samme effektive rente som et annet, men det ene har høyere gebyrer, så vil det siste faktisk være dyrere da du ikke kan trekke gebyrene fra på skatten. En annen situasjon hvor to personer vil oppleve prisen på et lån forskjellig, er om man ikke har skattbar inntekt. Hvis man ikke har skattbar inntekt i Norge, så vil man heller ikke få redusert noe av rentene på et lån. Dermed vil en person uten skattbar inntekt betale mer for et lån med helt like betingelser som en annen med skattbar inntekt.

Kan man låne 250000 kr på boligen?

Det mest lønnsomme alternativet for å låne 250000 kr, er å øke boliglånet. Da kan man få en rente helt ned til i overkant av 2% sammenliknet med en rente på minimum 7,8% på et forbrukslån, som sannsynligvis er høyere. For å kunne benytte seg av dette alternativet, så må man ha en bolig som kan benyttes som sikkerhet. Har man ikke det, så er alternativet å benytte et forbrukslån for å låne 250000 kr. For å finne beste forbrukslån, må man sjekke hos flere tilbydere.

Lån på dagen uten sikkerhet

I mange situasjoner så er det en fordel med lån på dagen uten sikkerhet da dette vil si penger på konto nesten umiddelbart uten å måtte vente på tinglysing av sikkerhet. Mange tilbud man får forsvinner om man ikke benytter seg av dem den dagen man oppdager dem. Det kan være et spesialtilbud i en butikk, eller muligheten for å få gjort et godt bruktkjøp.

Hvis man ikke benytter seg av disse tilbudene den dagen de dukker opp for ting man uansett har tenkt eller må kjøpe seg, så kan man risikere at de er vesentlig dyrere når man endelig kjøper dem senere. Dette kan også være en problemstilling når man skal bestille en spesiell ferie. Da kan man også oppleve at man må betale inn et forskudd for å bestille plass før siste plassen er solgt.

I noen av disse situasjonene kan man benytte et kredittkort for å løse denne utfordringen, men om man ikke har det, så trenger man et lån om kontoen er tom når tilbudet dukker opp, og reserve-bufferet også er tomt.

Hvordan kan du få lån på dagen?

Mange låntilbydere tilbyr lån på dagen, men det finnes flere kategorier av tilbud. Før bankID dukket opp, så var det i hovedsak et eget utvalg av tilbydere som tilbød lån på dagen. Dette var gjerne kredittfirmaer som tok en høyere risiko enn de andre ved å benytte løsninger som ga større mulighet for mislighold. Man refererte ofte til disse tilbudene som SMS-lån eller mikrolån.

Vanligvis var størrelsen på lånet ganske begrenset, vanligvis fra 500kr til 30000kr. Denne typen tilbydere finnes enda, men de er ofte dyrere enn det er å benytte seg av tradisjonelle tilbydere av forbrukslån. I dag tilbyr flere tradisjonelle tilbydere også lån på dagen. Man må være oppmerksom på at det er betingelser knyttet til at de skal klare å betale ut lånet på dagen.

Du må søke og bekrefte lånet innen kl 12 eller kl 13 samme dag for at de skal ha anledning til å overføre pengene den dagen. Dette gjelder alle tilbyderne, og skyldes begrensninger i banksystemet.

Forskjellige priser på lån uten sikkerhet

Prisene vil variere i forhold til hvilket tilbud du velger. Du vil i dag vanligvis kunne få tilbud om lån på dagen fra flere kategorier av tilbydere, men prisene vil variere. De som tilbyr de laveste beløpene, er ofte, relativt sett, dyrere enn de som tilbyr høyere beløp.

Tradisjonelle tilbydere som kan tilby lån på dagen uten sikkerhet på inntil 400000kr eller 500000kr, er ofte dem som har de billigste tilbudene. Men ønsker du et lån over 50000kr, så vil de ganske sikkert ønske å sjekke sikkerheten såpass nøye at du ikke vil kunne få lån på dagen.

Hvilket lån passer best for deg?

Hvis du ønsker å benytte deg av lån på dagen uten sikkerhet, så er det viktig å vurdere hvilket lån som passer best for deg. Det vil være små forskjeller i betingelser fra tilbyder til tilbyder, og dette kan gi forskjellig utslag for forskjellige forbrukere.

Hvis du trenger noen penger umiddelbart, men flere penger senere, så kan det være lurt å be om en låneramme i stedet for et forbrukslån. Det kan også være mulig å få tilgang til denne typen lån på dagen uten sikkerhet.

Viktig å sjekke hvilket lån du har behov for

Det kan med andre ord være lurt å tenke seg litt om før man velger den første tilbyderen man kommer over. Det kan være en del penger å spare ved å benytte seg av den tilbyderen man egentlig har behov for, i stedet for å ende opp med en tilbyder hvor man ikke har tatt seg tid til å sjekke hva de faktisk tilbyr.

Hvordan Skrive Den Perfekte Finansielle Artikkelen

Mange er nok livredde for å snakke for et stort publikum, og de kan nok nevne flere grunner til dette. Men hva om du kan lære deg å uttrykke ideene dine gjennom skriving? Og i mellomtiden, jobbe deg opp mot til å snakke til et publikum?

For alle dere som er spesialisert i økonomi, så er vi her for å gi dere veiledning. Vi ønsker å gi dere en måte å uttrykke ekspertisen på. Det er mange som sitter på en stor mengde kunnskap, men som sliter med å få kunnskapen ut til verden. Vi vet at det er vanskelig å stå foran mange folk, det kan også være vanskelig å få denne kunnskapen på papiret. Men vi mener at det første en burde gjøre er å forberede seg. Og hvis du kan formulere frem din mening på en ryddig måte, vil du kunne bruke dette som et verktøy når du skal opp på en scene eller foran et publikum.

Ideene

Først og fremst, du kan ikke skrive en artikkel uten å ha en generell formening om emnet. La oss si at du skal skrive om olje, og hvordan det kan påvirke vekslingskursen. Vel, for at du skal kunne skriv en ryddig artikkel om dette må du få frem noen ideer. Du tenker kanskje på mange underemner samtidig. Men det er viktig å holde en kontinuitet slik at hele artikkelen blir en helhet. Derfor er det viktig å holde en rød tråd.

Samle Informasjon

Når du vet hva du skal skrive om, er det på tide å lese seg opp på emnet. Denne delen er essensiell for å følge den røde tråden. Det er mulig du klarer å dekke hele spekteret gjennom egen kunnskap. Men du lærer deg som oftest noe nytt, og får kanskje noen nye måter å formulere deg på hvis du leser deg mer opp på emnet.
Det er nok av finansielle magasiner og artikler å velge mellom. Så ta deg tiden til å lese, og bruk kunnskapen du tilføyer deg.

Strukturering

Bruk god tid og la alt synke inn. Det du har lest, det du vet i utgangspunktet og hva du vil ha med av poeng – informasjonen skal flyte fritt, og det skal gi mening til leseren. Uansett hvem som leser artikkelen, så burde innholdet være såpass godt formulert at hvem som helst skjønner det. Alle typer informasjon kan leveres på en slik måte at alle publikum kan forstå. Det handler om formulering og budskap. Det er klart du må ha med noen finansielle begreper som ikke alle henger med på. Men du kan formulere deg dit at de skjønner hva det er snakk om.

Begynn skrivingen

Når du har noen hovedemner og den informasjonen du trenger, så er det på tide å begynne skrivingen. Følg oppskriften din nøye, og la ideene flyte. Men, husk å lag en ryddig introduksjon, slik at alle lesere kjapt kan skjønne hva det dreier seg om. Prøv deg frem og få en attraktiv intro, fra ditt synspunkt!
Det er essensielt å holde en original vri, ingen liker en artikkel der «copy-paste» har blitt brukt.

 Originalt

Vi nevnte at artikkelen bør være original. Se for deg at du skal presentere ideen til noen – hvordan ville du lagt dette frem? Og hvordan vil du fortelle det, på en slik måte at de som hører er interessert? Det er også viktig å holde på interessen til lytter eller leser. Hvis du ikke klarer å holde publikum interessert, er det dessverre få som orker å lese artikkelen. Ei å høre på et foredrag.

Hvis du kopierer noe fra en annen skribent, vil publikum skjønne det. Hvorfor? Fordi det kan være enkelt å kopiere en annens ide, men det kan være vanskelig å forklare dette på samme måte som de som opprinnelig laget dette selv. Og da kan det være fort gjort å bli avslørt. Men hvis du kombinerer flere ideer og bruker hele bildet av informasjon, kan du optimalisere andres ideer og dermed komme opp med et friskt syn på et gammelt evne. Og dermed holde det originalt.
Hvis du gjør det på denne måten, er det viktig å oppgi kildebruk.

Les artikkelen flere ganger

Etter at du har skrevet ferdig en ryddig artikkel, er det viktig å lese den flere ganger. På denne måten ser du selv om det er noe du har glemt, eller formulert på en måte som kan være vanskelig for publikum å fange opp. Ikke hopp over seksjoner som du tror er perfekte, se over hver linje og gjennomgå alt. På denne måten forbereder du deg på en god måte, og skjønner innholdet ditt, vil du kunne fremføre dette på en helt annen måte.
Husk å også send artikkelen til en annen før du publiserer. På denne måten vil du få konstruktiv kritikk og det kan være en fin måte å få innsikt i eget verk på.